Et uddannelsesvalg for fremtiden
EUD / EUX
Fortæl mig mere

Uddannelsen for kloge hoveder og hænder

En erhvervsuddannelse er for dig, som vil lære noget og bruge både hovedet og hænderne

Erhvervsuddannelse
- noget for dig?

Kan du lide at bruge både hovedet og hænderne? og begejstres du af at omsætte teori til praktiske løsninger, der kan bruges og som betyder noget for mennesker og fremtiden?
Så vil en erhvervsuddannelse være et oplagt uddannelsesvalg for dig.

Hvad er en EUD?

En erhvervsuddannelse EUD er en faglig uddannelse, som veksler mellem teori og praksis. Uddannelsen består af grundforløb (GF1 og/eller GF2) og et afsluttende hovedforløb (HF), hvor der veksles mellem perioder med undervisning på skolen og praktikophold i din praktikvirksomhed.

Hvad er en EUX?

En EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Der arbejder projektorienteret med inddragelse af både erhvervsfag og gymnasiale fag. Hvis du er frisk på udfordringer og du kan tænke logisk og arbejde præcist med dine hænder i laboratorierne og værkstederne, så er EUX sikkert noget for dig.

Hvordan bliver du
optaget?

Du søger om optagelse på:

optagelse.dk

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse og mindst have karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Opfylder du ikke adgangskravene? Tjek vores faq for andre indgange til en erhvervsuddannelse.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb (GF1 og/eller GF2) og et hovedforløb
Er du over 25 år, følger du et særligt tilrettelagt forløb for voksne EUV

 • Grundforløb 1 · GF1

  Grundforløbet GF1 giver en bred introduktion til erhvervsuddannelserne, så du opnår generelle erhvervsdaglige kompetencer og samtidig bliver klogere på, hvilken uddannelse du har lyst til at begynde på, når du når til GF2

  GF1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller som starter på uddannelsen senest august måned året efter du gik ud af skolen

  Varighed: 20 uger

 • Grundforløb 2 · GF2

  Inden du starter på GF2 skal du have besluttet hvilken fagretning og uddannelse du ønsker.

  På GF2 specialiserer du dig inden for den uddannelse du har valgt. Du lærer den nødvendige teori og arbejder praktisk, så du er godt forberedt til hovedforløbet, hvor du skal i praktik.

  Du kan starte direkte på GF2, hvis du:

  • Allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed
  • Det er mere end et år siden at du gik ud af folkeskolens 9. eller 10. klasse.

   

  Varighed: 20 uger

 • Hovedforløb · HF

  Hovedforløbet består af praktisk oplæring i praktikvirksomheden / praktikcenteret samt af praktisk og teoretisk undervisning i skoleperioderne. På skolen har du fag, der matcher dit speciale og det erhverv, uddannelsen fører til.

  For at kunne starte på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale (praktikaftale) med en virksomhed eller en skolepraktikaftale.

  Sådan søger du praktikplads
  Skolepraktik og uddannelsesgaranti

  Varighed: Hovedforløbet er af forskellig varighed, afhængig af uddannelse, trin og specialevalg.


 • Faglært

Gå efter det du brænder for

Tag en uddannelse, hvor du bruger alle dine talenter

Gå efter dine interesser

Når du ansøger, skal du angive interesse for en fagretning
Vælg mellem 6 forskellige

Bæredygtig teknologi

Vil du arbejde med mekanik, konstruktion og design, bearbejdning af træ og metaller, elektricitet og installationer?

Læs mere

EUX - Bæredygtig teknologi

Vil du åbne alle døre til din fremtid? Bliv faglært og få studiekompetence til at søge direkte ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Fremtidens byggeri og miljø

Vil du arbejde med konstruktion af møbler, større bygge- og anlægsprojekter, elektriske installationer eller vvs-energi-løsninger i bygninger?

Læs mere

Industriel produktion
og design

Vil du arbejde med produktion, udvikling, design, installation, bearbejdning, logistik og transport?
 

Læs mere

Medier og kreativt håndværk

Vil du arbejde med udformning og dekoration eller trykte og digitale medier?
 

Læs mere

Service og velfærds-
teknologi

Vil du arbejde med moderne velfærds-
teknologier inden for servicesektoren?
 

Læs mere

Vælg din fagretning

Se hvilke uddannelser, der hører til de forskellige fagretninger

 

Automatik og proces

Automatikmontør
Automatiktekniker
EUX

Bygningsmaler

Bygningsmaler
EUX

Cykel og motorcykelmekaniker

Cykelmekaniker
Motorcykelmekaniker

Data og kommunikation

It-supporter
Datatekniker, infrastruktur
Datatekniker, programmering
Datatekniker EUX

Elektriker

Elektriker
EUX

Elektronik og svagstrøm

Elektronikfagtekniker
EUX

Finmekaniker

Finmekaniker

Låsesmed
Våbenmekaniker
Finmekanikerassistent

Flymekaniker

Flymekaniker

Karrosserismed

Karrosserismed
Karrosseritekniker

Lager og terminal

Lagermedhjælper
Lageroperatør
Terminaldisponent

Lastvognschauffør

Lastbilchauffør
Godschauffør
Kranfører
Renovationschauffør
Tankbilchauffør
Flyttechauffør
Kørselsdisponent

Lastvognsmekaniker

Lastvognsmekaniker
EUX

Lufthavns-
uddannelsen

Lufthavnsoperatør

Ortopædist

Ortopædist

Personvognsmekaniker

Personvognsmekaniker
Personvognsmontør
EUX

Serviceassistent

Rengøringstekniker
Serviceassistent - virksomhed
Serviceassistent - hospital

Skiltetekniker

Skiltetekniker
EUX

Smed

Svejser
Smed (rustfri)
Smed (aluminium)
Klejnsmed
Energiteknik
EUX

Tømrer

Tømrer

Vvs-energi

Vvs'er
Vvs og blikkenslager
Ventilationstekniker
Rustfast industrimontør
EUX

Dit uddannelsessted, hvor?

På TEC tilbyder vi grundforløb med fagretninger på 4 af vores 5 adresser;
Klik på en markør og se hvilke fagretninger, der tilbydes på adressen
Du kan læse mere om TEC her

TEC Frederiksberg

Nordre Fasanvej 27
2000 Frederiksberg

TEC Gladsaxe

Tobaksvejen 15
2860 Søborg

TEC Ballerup

Telegrafvej 9
2750 Ballerup

TEC Hvidovre

Stamholmen 195-215
2650 Hvidovre

TEC Lyngby

Bygning 315, Akademivej
2800 Kongens Lyngby

Mød Mia, Rasmus og Trine

Hør Mia, Rasmus og Trine fortælle om deres baggrund for at vælge en erhvervsuddannelse

Mia

Skiltetekniker

Rasmus

Vvs'er

Trine

Personvognsmekaniker

Faq · Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på dine spørgsmål.
Du kan også stille dine egne spørgsmål, som du vil få svar på hurtigt som muligt

Stil et spørgsmål

Hvis du ikke opfylder karakterkravet om 02 i dansk og matematik, er der andre muligheder:

Praktiskplads/uddannelsesaftale
Hvis du har en uddannelsesaftale/praktikplads inden du starter, kommer du direkte ind og springer desuden GF1 over, så du starter direkte på GF2.
Hermed bliver dit grundforløb kun 20 uger langt.

Hverken eller?
Har du ikke karaktergennemsnittet eller en praktikplads, har du flere muligheder:

 1. Du kan komme til en optagelsessamtale/prøve.
  Tal med en vejleder
 2. Du kan vælge et år i 10. klasse, der kvalificerer dig til optagelse.
  På TEC tilbyder vi fx EUD10, som forbereder dig på en erhvervsuddannelse.
  10. klasse på tec.dk
 3. Tal med din uu-vejleder om en kombineret ungdomsuddannelse

Hvis du tilmelder dig grundforløbet GF1 med start enten i august samme år eller januar året efter at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, skal du tilmelde dig GF1 via www.optagelse.dk

Hvis du er gået ud af 9. eller 10.klasse for mere end et år siden, kan du også tilmelde dig via www.optagelse.dk eller direkte på skolen.

Det samme gælder, hvis du er fyldt 25 og ønsker at tilmelde dig en erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

Uanset hvilken fagretning du har valgt ved tilmelding, kan du skifte fagretning efter 2 uger på GF1, men ikke senere.

Valg af fagretning begrænser ikke for adgang til valg af uddannelse efterfølgende.

Inden du starter på GF2 skal du have besluttet dig for hvilken uddannelse du vil læse.

Går du på et GF1 forløb, skal du vælge uddannelse og tilmelde dig GF2 i slutningen af dit GF1 forløb.

Du kan sagtens vælge en uddannelse og et GF2 forløb på en anden af TECs adresser, en anden erhvervsskole eller endda inden for et helt andet hovedområde.

EUD
På GF 1.del har du en række erhvervsfag (bl.a. om dokumentation, kommunikation, praktikpladssøgning, arbejdspladsforståelse mv.), samt dansk og valgfag

På GF 2.del har du de specifikke fag, der giver adgang til en bestemt erhvervsuddannelses-hovedforløb. Du har også bestemte grundfag og valgfag, som er forskellige alt efter uddannelse.

EUX
EUX har et særligt 40 ugers forløb med de samme fag som herover, bortset fra at grundfag og valgfag indeholder bestemte grundfag som du skal afslutte på c-niveau.
Mere info: erhvervsuddannelse EUX

Du kan søge om SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år, hvis du går på grundforløb uden en uddannelsesaftale.
Mere info: su til ungdomsuddannelser

Du kan også under grundforløbet søge om ungdomskort.
Du kan , som for SU, ikke søge om ungdomskort, hvis du har en uddannelsesaftale

GF1
Der er opstart i august og i januar hvert år

GF2
På de fleste uddannelser er der opstart af GF2 hvert kvartal:
august - oktober - januar - april
På enkelte små uddannelser vil der dog kun være start i august og i januar

Med en erhvervsuddannelse som eux-forløb, vil du kunne læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med en gymnasial eksamen. Du vil med en EUX kunne læse videre på rigtig mange af de videregående uddannelser.

Dog kan der ud over din EUX være tale om specifikke optagelseskrav til den enkelte videregående uddannelse (bestemte fag der skal være bestået på et bestemt niveau)

Du har flere forskellige muligheder for videreuddannelse alt afhængig af din erhvervsuddannelse og øvrige erfaring.

Du kan tjekke din uddannelse og muligheder for videreuddannelse med dette værktøj:
EUD - Videre som faglært

Mere info: Videregående uddannelse med EUD

Hvis du ikke har fundet en praktikplads, når du har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb GF2, tilbydes du skolepraktik i et praktikcenter, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik.
Du skal opfylde nogle betingelser for at få tilbuddet.

Mere info: Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Søg om optagelse

Træf et uddannelsesvalg for fremtiden